ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,361,378 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد و رزگلد 13.110 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,834,543  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,361,378  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد و رزگلد 13.110 گرم
18
13.11 گرم
6,361,378 تومان
جمع کل فاکتور
6,361,378 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.11 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 572,524 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.11 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,257,110 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 572,524 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران401,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
401,000 T 1,485 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها