ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 29,153,496 تومان

سرویس طلای سفید 26.030 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 31,415,410  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 29,153,496  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 26.030 گرم
18
26.03 گرم
29,153,496 تومان
جمع کل فاکتور
29,153,496 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 26.03 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 965,500 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,623,815 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 26.03 گرم
 • قيمت طلاي خام 25,131,965 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 965,500 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,623,815 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران965,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
965,500 T 1,799 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها